Cor Sinnema
terug

Cor Sinnema (1947) is de pastor-teamleider sinds 1 december 2000. Op 28 september 2002 werd hij tot permanent diaken gewijd.

Op 28 september 2002 werd hij tot permanent diaken gewijd Na zijn studie theologie werkte hij in het onderwijs. Eerst was hij godsdienstleraar in het voortgezet onderwijs, daarna vele jaren als districtscatecheet in Helmond en Tilburg. En als laatste werkte hij als bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs in het bisdom ’s-Hertogenbosch.

Daarnaast was hij redactielid van het tijdschrift School en Godsdienst en publiceerde godsdienstpedagogische artikelen en bijdragen. ‘Ik zal er zijn’, een boekje bij gelegenheid van het vormsel (1990) en ‘Dopen, terug naar de bron’, een gelegenheidsboekje rond de doop (1993) zijn van zijn hand. In 2009 schreef hij samen met Geert Hüsstege naar aanleiding van het Paulusjaar het boekje “Was getekend: Paulus”

Cor Sinnema is getrouwd en vader van drie kinderen.

"Ik ben mij bewust geworden dat ik het minder óver het geloof wil hebben, en er meer vanuit wil leven.
Ik wil zorg en aandacht geven aan datgene wat er werkelijk toe doet."

Telefonisch is hij vrijwel dagelijks op het parochiecentrum te bereiken via het centrale nummer: (013)4670580.

terug Gewijzigd: 21-Mrt-2011